Loading color scheme

Pojďme společně udělat hezkou zahradu dětem

prezentační paticka ZH GV 2021

Naše mateřská škola sídlí v sídlištní zástavbě; i v sídlištní zástavbě se však dá vytvořit podnětné prostředí pro děti, kde se budou cítit bezpečně, kde budou rády trávit volný čas venku, kde bude pro ně pobyt venku inspirativní a bude je rozvíjet, aniž by si to uvědomovaly, protože to bude naprosto přirozenou cestou – hrou.

Rádi bychom vytvořili bezpečné prostředí s dostatečným množstvím herních prvků, doplnili vegetaci a vytvořili zázemí pro děti, kde dostanou příležitost se svobodně rozvíjet a upevňovat svůj vztah k okolnímu světu. Prostředí, kde se bude prolínat dětská hra s poznáváním přírody a zároveň prostorem pro setkávání.

Rádi bychom vytvořili centra pohybu, relaxace a centrum, kde se budeme scházet nejen my s dětmi, ale i s rodiči a širokou veřejností.

Celou koncepci bychom chtěli pojmout jako spolupráci školy, zřizovatele, dětí, rodičů a veřejnosti.

V zahradě MŠ Makovského se nám již podařilo zrealizovat veškeré terénní úpravy a připravit dopadové plochy pro herní prvky. V sobotu 22.dubna jsme měli velkou brigádu, na které jsme odstranili pařezy a kořeny po uřezaných borovicích, které nebyly ve formě a musely se zlikvidovat. Také jsme zrenovovali kreslící panely a začali budovat Želvičkovou zahradu. Naše želvy Oskar s Beruškou dostaly nový výběh, který jim děti v rámci polytechniky smontovaly a natřely. Také jsme vytvořili a osázeli jahodový záhon, kde máme vysazených více než 400 sazenic jahod. Už se těšíme, až nám jahůdky porostou.

Co je u nás nového?

  • Úspěšně jsme dokončili první fázi přeměny.
    - Máme vybudovanou celou želví zahradu, do které patří výuková tabule, dřevěné želvy, výběh pro naše živé želvičky a vysazené květiny.
    - Ve školce jsou vybudované: lanovky, dvojhoupačka, skluzavka ve svahu a kládový výlez
  • - Do konce srpna bychom chtěli zabudovat vodní prvek s ruční pumpou k přečerpávání vody.

Chcete být součástí projektového týmu? Tak to je super...

Schůzka projektového týmu proběhne ve čtvrtek 10. srpna v 16.00 hodin ve třídě Kuřátka. 
Podíváme se, co je už hotovo, za kolik a seznámíme se s další fází realizace.
Také se domluvíme, kdo bude mít v týmu co na starosti.
Budeme rádi za každého z vás.

Kdo jsou naši dárci?

- JS Monolity, Ing. Sedláček               50.000,-Kč
- Jana Paletářová                                 1.000,-Kč
- Martina Stupková                                  500,-Kč
- BKB Metal, Ing. Kolařík                     20.000,-Kč
- p. Ožana                                            10.000,-Kč
- OVAK                                                 10.000,-Kč
- Úmob Pustkovec                                 8.000,-Kč
- Strunovi                                               5.000,-Kč
Hodně dárců bylo anonymních, i těmto lidem moc děkujeme.