Loading color scheme

plakat 0019

cedule 1

logo

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za dotace na projekty:
- Dotace ve výši 100.000,-Kč z programu Rozvoj kvality školství  "Ve školce je prima"
- Dotace ve výši 100.000,-Kč z programu Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky "Angličtina nás baví"
- Dotace ve výši 210.000,-Kč  z programu Oblast vzdělávání a talentmanagementu "Bystré hlavičky zkoumají živly"

 

 

5893 msk

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za dotaci ve výši 70.000,- Kč v programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí "S vílou Lesněnkou objevujeme vše živé"

 

vzor msmt 01

Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za dotaci ve výši 50.000,-Kč v rámci programu Rozvoj kvality školství na projekt nazvaný "Objevujeme řemesla", díky kterému mohly děti nahlédnout do řemesel stolař, pekař a zahradník.

logo

banner publicita

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - POSKYTNUTÍ FINANČNÍ ČÁSTKY
ROK 2021

"JDU S DOBOU ANEB AŽ VYROSTU, BUDU UMĚT POUŽÍVAT "DIGI" PRO PRÁCI I OBJEVOVÁNÍ NOVÉHO"

Díky dotaci jsme pořídili a vybavili speciální učebnu pro práci s nadanými dětmi a mohli s nimi začít rozvíjet jejich talent. Pořídili jsme interaktivní panel, pomocí kterého se děti mohou rozvíjet při práci s interaktivními technologiemi.

received 159688682688405

ROK 2020

" ZAČÍNÁME S ANGLIČTINOU"

Díky dotaci mohla být v MŠ zahájena výuka anglického jazyka, včetně návštěv rodilé mluvčí. Děti mohou intenzivně vnímat tuto cizí řeč a společně s učitelkami se ji pomalu učit a konverzovat.

Z dotace 83 000,-Kč byla hrazena výuka, pořízeny didaktické pomůcky a vzdělávání učitelek.

 

 ROK 2021
"POKRAČUJEME S ANGLIČTINOU"
Děkujeme SMO za dotaci ve výši 110.000,-Kč a ÚMOB Poruba za dotaci 20.000,-Kč.
Z financí jsme hradili výuku pro děti, pomůcky pro učitele, jejich vzdělávání, a také didaktické pomůcky pro děti.